Teknobygget

Teknobygget

Nyheter

Teknobyggets bærekraftsmål

Teknobyggets bærekraftsmål

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.

Fokus på bærekraft

Valg av fasademateriale på Teknobygget

Valg av fasademateriale på Teknobygget

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.

Teknobygget har fokus på sirkulærøkonomi

Oppdatering fra Teknobygget

Oppdatering fra Teknobygget

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.

Status fra Teknobygget

Det lille ekstra

Teknobygget

Teknobygget

Teknobygget er et fremtidsrettet bygg som skiller seg tydelig fra andre bygg i området, både i form og funksjon. Det har vært stort miljøfokus gjennom hele planleggingsfasen. Bærekraft vil også være sentralt i den fremtidige driften av bygget.