Om Teknobygget

Teknobygget

Om Teknobygget

Teknobygget ligger i hjertet av Nærøysund Handelspark og ble ferdigstilt våren 2024.

Kontorbygget huser ulike aktører innenfor bygg/anlegg, eiendom og økonomi/finans.

Pandemien vi har vært gjennom har vist at det er blitt viktigere med mer fleksible og attraktive kontorareal. Det bør legges til rette for kunnskapsutveksling og kreativitet, samt at lokalene kan være en sosial møteplass og arena for kulturbygging.  Under utforming av Teknobygget har det derfor vært stort fokus på å skape et innovativt kontorlandskap med flere sosiale arenaer.

O’en i Teknobygget symboliserer nettopp samhold og fellesskap.  Vi ønsker å skape møteplasser som bidrar til et mer inkluderende arbeidsmiljø – som igjen kan bidra til fremtidsrettet og bærekraftig verdiskapning.