Teknobyggets bærekraftsmål

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.
Teknobyggets bærekraftsmål

Helt fra prosjektets opprinnelse har det vært fokus på bærekraft og at Teknobygget skal være et bygg for fremtiden.
Teknobyggets visjon er at vi skal være en arena for fremtidsrettet verdiskapning, og som en forlengelse av dette er vi nå i gang med å utarbeide Teknobyggets egen bærekraftsplan
Ved utarbeidelsen av denne har vi vært så heldig å få verdifull bistand og støtte fra Kjerstin Opdahl Skistad,  som er rådgiver innenfor bærekraft i Grong Sparebank.

Teknobygget har valgt ut 3 bærekraftsmål som vi ønsker å ha ekstra fokus på.
– Vi er opptatt av å fremme varig, inkluderende og full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
–  Vi skal gjennom vårt fellesskap bidra til å gradvis innføre mer bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.
–  Gjennom samlokalisering oppnår vi synergier , og vil være bedre rustet til å nå det aller viktigste målet- bærekraftsmålet

Bygget er i seg selv et bærekraftig bygg,  og det er valgt energiløsninger som er tilpasset fremtiden med et lavest mulig forbruk.

Fokus på bærekraft er et kontinuerlig arbeid som vi ønsker at alle leietakerne i Teknobygget skal føle eierskap til.