Nytt ansikt på Teknobygget fra 01.august

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.
Nytt ansikt på Teknobygget fra 01.august

Arcon har kontor i 2.etasje på Teknobygget og har nå fått en nyansatt som vil være Arcon’s representant i Nærøysund med kontorplass på Teknobygget fra og med 01.august i år.
Vi gleder oss til at det blir ytterligere aktivitet i denne delen av Teknobygget, og ønsker Svein Kristian Skeie velkommen til Teknobygget!

Det er gledelig med ytterligere aktivitet på Teknobygget.