Kranselag

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.

Som seg hør og bør skal det markeres når bygget er under tett tak, og selv om det begynner å være en god stund siden på Teknobygget,  ble dette behørig markert på tirsdag denne uken da byggherren holdt kranselag for arbeiderne.
I anledningen hadde håndtverkerne selv sørget for å få laget møbler til anledningen med selvsnekret bord og benk som var riktig så fint. Det ble servert pizza og brus og stemningen var god.

Alle fag har gjort en formidabel innsats og bidrar til at fremdriften i prosjektet går som planlagt. Byggherren er imponert over en særdeles ryddig byggeplass, der helse miljø og sikkerhet rettmessig har høyeste prioritering.
Byggherrerepresentant Per Kristian Olaisen  takket for innsatsen som er lagt ned fram til nå.

I løpet av desember tas stillasene ned,  og da får man se fasaden i sin helhet, og ikke mist vil kamelonplatene virkelig komme til sin rett!

På Teknobygget er det mye glass,  og dermed også tilsvarende behov for solskjerming. I løpet av November vil også solskjermingen være ferdig montert.
Fargesetting av Teknobygget innvendig er også godt i gang,  og interiørarkitekten jobber med å fargesette de ulike arealene/rommene.

Vi teller ned til innflytting!