Flere leietagere i Teknbobygget

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.
Flere leietagere i Teknbobygget

Nå er det på tide å fortelle om hvem flere som flytter inn flotte og moderne kontorlokaler i løpet av våren 2024.

I deler av  1.etasje blir Norbolig AS å finne. De skal ha sitt kontorlokale til høyre for inngangspartiet i hjertet av Teknobygget. Kontorarealet består av en kombinasjon av både cellekontor og åpent kontorlandskap, og ikke minst et lyst og flott møterom.
Norbolig gleder seg til å få bli en del av kontorfellesskapet på Teknobygget.

På samme plan som Norbolig blir også  Skeie Bygg å finne med kontor på motsatt fløy av Norbolig . I etasjen over skal Jome entreprenør ha sitt nye kontor.

Felles for alle leiteakerne er at de ser fram til å få være en del av et større fellessskap, og der det vil være kort vei til verdifull kompetanse innenfor ulike felt, og som vil være tilgjengelig gjennom de ulike leietakerne i fellesskapet.