Statusrapport fra Teknobygget

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.
Statusrapport fra Teknobygget

Teknobygget blir nærmeste nabo til det nye Comfortbygget.
I løpet av 2024 vil det mest sannsynlig også være flere næringsbygg på plass, og Marøya næringsareal tar virkelig form.

Det er ikke bare på næringssiden at 2024 vil bli et aktivt år, også på boligtomtene på Marøya vil man se at aktiviteten tiltar.
Det er utrolig spennende å få være en del av denne utviklingen.

Interiørarkitekten er også godt i gang med fargesettingen av alle rom,  og det samme gjelder plan for møblering av de ulike arealene. Det er mange detaljer som skal på plass fram til ferdigstillelsen.

Allerede nå kan vi så absolutt si at dette bygget blir utrolig flott!