Insperia – Fryd – Tanken – Visjon

Rut Anita Brensholm
Rut Anita B.
Insperia – Fryd – Tanken – Visjon

Møterommene på Teknobygget er møblert i lekre farger og har fått de klingende navnene – Insperia – Fryd – Tanken – Visjon
Dette er fra møterommet Visjon i 2.etasje.

Ved reservasjon av det enkelte møteromet benytter man enkelt møterommets navn, for eksempel fryd@teknobygget.no
Dette vil også bli gjennomgått i fellesskap slik at alle leietakere er godt kjent med hvordan systemet fungerer.